Me oleme HLB Expertus

Together We Make It Happen.

HLB Expertusest

HLB Expertus Audit OÜ

on firma, mis on loodud 1998.a. äriühingutele, samuti aga ka kohalikele omavalitsustele, nende asutustele ja mittetulundusühingutele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele audiitorteenuste, raamatupidamisteenuste ja finantskonsultatsioonide teenuste osutamiseks. HLB Expertus Audit OÜ on registreeritud audiitorühinguna nr. 47 vastavalt Audiitortegevuse seadusele alates augustikuust 2001.a.

HLB Expertus KLF OÜ

HLB Expertus KLF OÜ on loodud 2011.a. põhiosas audiitorteenuste pakkumiseks klientidele. HLB Expertus KLF Oü on registreeritud audiitorühinguna nr. 241 alates 2011.a. novembrikuust.

Oma missiooniks peame me teenuste kompleksi pakkumist, mille tulemusel suureneks meie klientide finantsedu, finantsstabiilsus ja efektiivsus ning väheneksid finantsriskid. Edu saavutamise eelduseks peame me raamatupidamisarvestuse viimist kõrgele tasemele.

Oma klientidele pakume asjalikku ärisuhet, mis peaks olema ettevõtete arengu loomulikuks osaks.

Meie eesmärgiks on teha klientidele finantsteenuste tarbimine võimalikult lihtsaks. Sellise suhte saavutamine on võimalik tehes tihedat ja pidevat koostööd klientide finantstöötajate ja juhtkonnaga. Kaasaegsel tasemel efektiivne audiitorkontroll, finantsplaneerimine, finants- ja maksukonsulteerimine nõuab üha enam arvestamist rahvusvaheliste töökogemustega, samuti suureneb nõudlus rahvusvahelise maksunduse ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud arvestuspõhimõtetega seonduvate teadmiste järele, mistõttu astusime 1999.a. rahvusvahelise audiitorteenuseid, raamatupidamisteenuseid ja finantsnõustamisteenuseid pakkuva ülemaailmse audiitorfirmade ühenduse HLB International liikmeks.

HLB International

HLB International on asutatud 1969.a. ja kuulub suuruselt maailma 12 esimese audiitorfirmade ühenduse hulka aastakäibega rohkem kui 2.7 miljardit USD.

HLB International on esindatud rohkem kui 150 riigis.

HLB International rahvusvaheline juhtimiskeskus asub Londonis.

Võtke meiega ühendust

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele

Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy