Expertus

Expertuse missiooniks on pakkuda teenuste kompleksi, mille tulemusel suureneks meie klientide finantsedu, finantsstabiilsus ja efektiivsus ning väheneksid finantsriskid.

Expertus tegutseb
alates aastast

1998

Expertus Audit OÜ

on ettevõte, mis loodi 1998.a. äriühingutele, samuti aga ka kohalikele omavalitsustele, nende asutustele ja mittetulundusühingutele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele audiitorteenuste, raamatupidamisteenuste ja nõustamisteenuste osutamiseks. Kuni 2011. aastani tegutses Expertus Audit OÜ audiitorühinguna.

Expertus KLF OÜ

Expertus KLF OÜ loodi 2011.a. majandusarvestuse ja kontrolli alaste teenuste kompleksi pakkumiseks. Alates 2011.a. kuni 2023. aastani tegutses Expertus KLF OÜ audiitorühinguna, alates 2023.a. tegeleme põhiosas raamatupidamisteenuste, nõustamisteenuste ja koolitusteenuste osutamisega.

Oma missiooniks peame me teenuste kompleksi pakkumist, mille tulemusel suureneks meie klientide finantsedu, finantsstabiilsus ja efektiivsus ning väheneksid finantsriskid. Edu saavutamise eelduseks peame me raamatupidamisarvestuse viimist kõrgele tasemele.

Oma klientidele pakume asjalikku ärisuhet, mis peaks olema ettevõtete arengu loomulikuks osaks.

Meie eesmärgiks on teha klientidele teenuste tarbimine võimalikult lihtsaks. Sellise suhte saavutamine on võimalik tehes tihedat ja pidevat koostööd klientide finantstöötajate ja juhtkonnaga.

Expertuse juhatus

Expertus KLF OÜ juhatus koosneb kolmest liikmest, kelle kombineeritud tööstaaž raamatupidamises ja finantsnõustamises ulatub üle 120. aasta.

 • lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1979. aastal
 • pearaamatupidajana töötanud 15 aastat
 • finantsdirektor eraettevõtluses 2 aastat
 • audiitori eksam sooritatud 1994. aastal
 • alates 1994. aastast tööl Eesti audiitorfirmas (rahvusvahelise audiitorfirmade keti liige)
 • alates 1998. aastast tööl firmas Expertus Audit OÜ

 • alates 2011. aastast tööl firmas Expertus KLF OÜ

 • lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1977. aastal
 • pearaamatupidajana töötanud 16 aastat
 • audiitori eksam sooritatud 1992. aastal
 • alates 1994. aastast tööl Eesti audiitorfirmas (rahvusvahelise audiitorfirmade keti liige)
 • alates 1998. aastast tööl firmas Expertus Audit OÜ

 • alates 2011. aastast tööl firmas Expertus KLF OÜ

 • lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1992. aastal

 • pearaamatupidaja asetäitjana töötanud 16 aastat
 • audiitori eksam sooritatud 1992. aastal
 • alates 1994. aastast tööl Eesti audiitorfirmas (rahvusvahelise audiitorfirmade keti liige)
 • alates 1998. aastast tööl firmas Expertus Audit OÜ

 • alates 2011. aastast tööl firmas Expertus KLF OÜ

HLB expertus

Võtke meiega ühendust kõigi finantslahendusi vajate küsimuste puhul

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele.