Raamatupidamisteenused

Pakume oma klientidele nii raamatupidamise osalist kui täisteenust.

Meie teenuse eesmärgiks on pakkuda tuge kõikides raamatupidamise valdkondades. Spetsialiseeritud ja laialdaste kogemustega töötajad aitavad ettevõtjatel sisse seada raamatupidamisarvestust, hõlbustada igapäeva dokumentide sisestamist, aruannete koostamist, maksudeklaratsioonide esitamist ja ka palkade arvestust.

Raamatupidamise
teenus alates aastast

1998

Finantsraamatupidamine

Pakume oma klientidele kas raamatupidamise osalist või täisteenust ja täieliku või osalise maksuarvestuse teenust.
Pakume nii juhtimisarvestuse sisseseadmise teenust kui ja igapäevase juhtimisarvestuse ja aruandluse koostamise teenust vastavalt ettevõtte vajadustele.

Aruandlus

Pakume oma klientidele aastaaruannete (ka konsolideeritud aruannete) ning kliendi kontserni- või juhtkonna aruannete koostamise teenust. Koostame kliendi nõuete kohaseid finantsanalüüse ja muid vajalikke aruandeid.

Palgaarvestus

Pakume oma klientidele palga arvutamise, palgaga seotud maksudeklaratsioonide ning muid palga arvestusega seotud teenuseid.

Maksude arvestus

Pakume oma klientidele käibemaksudeklaratsioonide, palgaarvestusega seotud maksudeklaratsioonide ja muude deklaratsioonide koostamise teenust.

Muud raamatupidamisteenused

Muude raamatupidamisteenuste hulka kuulub varasemate perioodide raamatupidamise ja aruandluse korrastamine koos vastavate aruannete ja deklaratsioonide esitamise või parandamisega. Taastame ka varasemate perioodide raamatupidamise ja koostame mingil põhjusel hilinenud aastaaruanded.

Raamatupidamisteenuste osutamiseks kasutame tarkvara Merit või ka muud tarkvara vastavalt kliendi soovile.

Pakume järgnevaid raamatupidamisteenuseid:

 • Toimiva raamatupidamissüsteemi sisseseadmist
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamist
 • Algdokumentide kontrolli ja töötlemist ning nende alusel majandustehingute kajastamist
 • Maksuaruandluse koostamist
 • Juhtimisaruandluse koostamist
 • Kasumiaruannete ja bilansside koostamist
 • Aastaaruannete koostamist
 • Statistiliste aruannete koostamist
 • Jooksvat konsulteerimist arvestuse ja maksunduse alal
 • Müügiarvete koostamist
 • Maksude arvestust
 • Palgaarvestust
 • Põhivara arvestust
HLB expertus

Võtke meiega ühendust kõigis raamatupidamisteenusega seotud küsimustes

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele.