Expertus

Pakume finantsteenuseid, mis on kooskõlas teie äriliste eesmärkidega.

Expertuse missiooniks on pakkuda teenuste kompleksi, mille tulemusel suureneks meie klientide finantsedu, finantsstabiilsus ja efektiivsus ning väheneksid finantsriskid.

Raamatupidamine
Raamatupidamisteenused

Meie teenuse eesmärgiks on pakkuda tuge kõikides raamatupidamise valdkondades. Pakume nii täisteenust kui eraldiseisvaid raamatupidamise osateenuseid.

finantsnõustamine
Finantsnõustamine

Iga äritehing hõlmab konkreetseid väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja spetsialistide teadmisi ja kogemusi. Expertus nõustab äriühinguid ettevõtluse alal.

maksunõustamine
Maksunõustamine

Rahvusvaheliste eesmärkide ja tegevustega ettevõtted saavad Expertus maksunduse ala spetsialiste täielikult usaldada, sest neil on rahvusvahelised kogemused ja teadmised asukohariikide aruandlusest ja lepingutest.

pankrotiprotsessid
Pankrotiprotsessid

Pakume ettevõtjatele ja pankrotihalduritele erinevaid pankrotiprotsessidega seotud teenuseid nagu raamatupidamise analüüsid, hindamised ja kontrollid.

services-4
Assisteerimine

Pakume assisteerimisteenuseid majandusinformatsiooni kontrollimisega tegelevatele ettevõtetele ja revisjonikomisjonide kontrollifunktsiooni täitmist.

finantskoolitused
Finantskoolitused

Meie ühised teadmised, kogemused ja haridus on väärtuslikuks aluseks ka teiste koolitamisel ja nõustamisel. Teadmised on kõige väärtuslikumad, kui neid teistega jagada.