Maksunõustamine

Pakume maksunõustamist kõigis maksudega seonduvates küsimustes.

Maksunõustamise teenuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtjale tuge erinevates maksudega seonduvates küsimustes. Teenuste hulka kuuluvad maksuriskide väljaselgitamine, ettevõtte või selle osade maksude alane nõustamine ning maksudeklaratsioonide täitmise nõustamine.

Maksunõustamine
alates aastast

1998

Maksuriskid

Maksuriskide analüüs on maksuarvestuse õigsuse ja seadustele vastavuse kontroll, mille eesmärgiks on välja tuua ja vähendada miinimumini võimalikke vigu arvestuses ning nõustada kliente olukorra parandamiseks. Maksuriskide hindamise puhul analüüsitakse kogu ettevõtte maksuarvestust või konkreetse tegevuslõigu või tehingu maksualast teavet.

Maksude alane nõustamine

Maksunõustamine hõlmab kas kogu ettevõtte, kitsamate arvestuslõikude või tehingute alast nõustamist. Meie ettevõte omab tänu liikmelisusele rahvusvahelises koostöövõrgustikus ligipääsu rahvusvahelisele maksundusteabele, mistõttu pakume ka nõustamist rahvusvahelistele maksundusega seotud probleemidele parima lahenduse leidmisel.

Deklaratsioonid

Pakume nõustamist maksudeklaratsioonide täitmisel ja maksukohustuste mahtude kindlaks määramisel.

Pakume maksunõustamist:

  • Maksuriskide analüüs
  • Maksuriskide hindamine
  • Maksude alane nõustamine
  • Maksudeklaratsioonide täitmise nõustamine
  • Maksukohustuste mahtude määratlemine
HLB expertus

Võtke meiega ühendust kõigis maksunõustamist vajavates küsimustes

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele.