Finantskoolitused

Pakume ettevõtetele finantskoolitusi ja raamatupidamise koolitusi.

Pakume ettevõtetele ja nende töötajaile ettevõtluse, raamatupidamise ja maksude alaseid koolitusi. Samuti pakume erinevatele sihtgruppidele seminarõpet raamatupidamise aastaaruannete koostamiseks ning spetsiifilisi maksukoolitusi.

Finantskoolitused
alates aastast

1998

Raamatupidamise ja maksude alane koolitus sihtgruppidele

Pakume erinevaid raamatupidamise ja maksude alaseid koolitusi, et hoida vastavaid teadmisi ajakohastatutena. Koolitustel anname soovitusi raamatupidamisarvestuse sisseseadmiseks, kontoplaani ja juhtimisarvestuseks vajalike tegevuste läbiviimiseks ning jooksva aruandluse ning aastaaruannete koostamiseks vajaliku teabe kogumiseks ja süstematiseerimiseks.

Seminarõpe aastaaruannete koostamiseks

Seminarõpe aastaaruannete koostamiseks hõlmab nii teoreetilisi kui praktilisi näpunäiteid kvaliteetse aruande koostamiseks ja esitamiseks kogemuslike näidete ning seaduse alusel. Aastaaruande koostamine peab toimuma efektiivselt ilma üleliigse ajakuluta ning mõistliku pingutusega.

Maksukoolitus

Maksukoolitused hõlmavad igapäevase maksuarvestuse iseloomustust ning maksude uuendustega kursis olemist. Koolitustel anname informatsiooni maksumuudatustest ja nende praktilisest majandusarvestuses kajastamisest. Anname teavet maksude arvestusega seonduvatest riskidest ja praktilistest maksuameti poolsetest käsitlustest.

Ettevõtluskoolitus

Ettevõtluskoolitused hõlmavad teavet ettevõtte asutamise, äriplaani koostamise ja majandusarvestuse sisseseadmise kohta. Koolituse käigus anname praktilisi näpunäiteid planeerimise ja juhtimisarvestuse alustamise kohta, samuti ka vajalike kontrolli meetmete rakendamise kohta.

Pakume finantskoolitusi:

  • Raamatupidamise ja maksude alane koolitus sihtgruppidele
  • Seminarõpe aastaaruannete koostamiseks
  • Maksukoolitus
  • Ettevõtluskoolitus
HLB expertus

Võtke meiega ühendust kõigis finantskoolitusi puudutavates küsimustes

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele.