Finantsnõustamine

Pakume oma klientidele mitmekülgset finantsnõustamist.

Pakume mitmekülgset finantsnõustamist, hõlbustades ettevõtjatel leida parimad ja optimaalsed lahendused uutele või möödunud projektidele. Koostame äriplaane ja finantsprognoose, nõustame ettevõtteid ostu-müügitehingutel ning hindame ettevõtete või investeeringute turuväärtusi tehingute teostamiseks või ärivaidluste lahendamiseks.

Finantsnõustamine
alates aastast

1998

Äriplaanide ja finantsprognooside koostamine

Vastavalt kliendi äriprojekti analüüsile töötame välja äritegevuse-, investeeringute-, finantseerimise-, rahavoogude-, kasumi- ja finantsseisundi prognoosid, mis on tervikliku äriplaani lahutamatuks osaks.

Ettevõtete ühinemise, jagunemise ja ostu- ning müügitehingute alane nõustamine

Nõustame ettevõtteid finantsinformatsiooni analüüsil vastavate tehingute ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Koostame oletatava tehingujärgse finantsseisundi prognoosi.

Ettevõtte või selle osade väärtuse hindamine

Hindame rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika alusel ettevõte aktsiate, osade, investeeringute või muude varade väärtust erinevate tehingute teostamiseks või ärivaidluste lahendamiseks.

Finantstehingute nõustamine

Pakume finantsnõustamist:

 • Äriplaanide koostamist
 • Finantsprognooside koostamist
 • Investeeringute prognooside koostamist
 • Finantseerimise prognooside koostamist
 • Kasumi ja rahavoogude prognooside koostamist
 • Ettevõtete ühinemise nõustamist
 • Ettevõtete jagunemiste nõustamist
 • Ettevõtete ostutehingute nõustamist
 • Ettevõtete müügitehingute nõustamist
 • Ettevõtte väärtuse hindamist
 • Ettevõtte osade väärtuse hindamist

 • Muude finantstehingute nõustamist
HLB expertus

Võtke meiega ühendust kõigis finantsnõustamist vajavates küsimustes

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele.